Tjänster

Mina tjänster

Min bredd blir din styrka


Mitt intresse för människors utveckling och mående har inspirerat mig genom hela mitt yrkesliv. Mina kompetensområden HÄLSA, KBT och HR integreras alla i den holistiska grundsyn jag har som utgångspunkt. För mig är det viktigare att leta efter grundorsaker till ohälsa och börja jobba där än att döva symptom. Oavsett om du är arbetsgivare, chef eller medarbetare i en organisation eller är privatperson, om du strävar mot organisatoriska eller individuella mål, om du vill jobba förebyggande eller behandlande har jag möjlighet att med evidensbaserad kunskap och konkreta verktyg vägleda dig på din resa. Jag samarbetar också med flera olika lab i Europa för att på ett effektivt sätt kunna testa genetiska förutsättningar och utreda olika obalanser och andra orsaker till ohälsa. Kontakta mig för frågor om bokning och pris. Jag finns centralt i Stockholm, men jobbar flexibelt utifrån kunders och klienters önskemål. Finns du inte i Stockholm, träffas vi online. Dela gärna min sida i sociala medier med andra som kan ha intresse och behov av mina tjänster. Hoppas vi ses snart!


Mvh Eva Karlsmyr


Hälsa


I ett funktionellt och holistiskt perspektiv på hälsa ses kropp och själ höra ihop och samspela. Vårt tarmsystem har till exempel flera sätt att kommunicera med vår hjärna vilket på ett naturligt och självklart sätt knyter samman vår fysiska och psykiska hälsa. Om kroppen med hjärnan som chef sätts i mitten av triangeln ses vår hälsa påverkas uppifrån och ned av våra tankar och känslor, våra attityder, förhållningssätt och personligheter. Nedifrån och upp påverkas vi och vår hälsa av våra gener, hormoner och vårt immunsystem men också av intag av näring, hur vi rör oss och hur vi sover. Utifrån och in handlar påverkan på vår hälsa om vår sociala situation, om familj och vänner men också om miljöpåverkan, stress och livshändelser.


Utifrån detta perspektiv och en paleolitisk syn på kost och livsstil (vad vi biologiskt enligt evolutionen är ämnade för) arbetar jag som Funktionsmedicinsk hälsocoach tillsammans med dig kring det som påverkar din individuella hälsa. Kost och livsstil blir tillsammans med tankar, känslor och beteenden viktiga nycklar för att hitta din väg till att må så bra som möjligt oavsett om du är drabbad av ohälsa, vill optimera din hälsa eller förebygga ohälsa i framtiden. Jag samarbetar med Werlabs, Nordic Laboratories, Amodo Medical och ArcticMed för att på bästa sätt kunna hjälpa dig med utredning av förutsättningar och kartläggning av din hälsa. Jag är certifierad av Paleo Institute och Funktionsmedicinska Institutet och kvalitetssäkrad av Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Du som är arbetsgivare kan erbjuda kost- och livsstilstrådgivning skattefritt till dina medarbetare, både som individuell rådgivning och som kursaktivitet för hela personalen.

KBT


Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Inom KBT ses bokstäverna KBT också stå för samspelet mellan tankar, känslor och beteenden som alla likt sidorna i en triangel påverkar helheten. Förändras en av dem påverkas också de andra. För mer info kring KBT se kbt.se. Under KBT paraplyet ryms också nyare metoder som tex ACT och DBT där acceptans och mindfulness spelar en viktig roll.


I rollen som KBT-terapeut arbetar jag med individer, par och grupper i samtal och terapi, både vägledande och behandlande. Vanliga bekymmer där behandling med KBT visat sig effektivt är exempelvis stress, ångest, depression, fobier, sömnproblem, smärta, sorg och kris. Jag jobbar också med motiverande samtal (MI) som kan vara en nödvändig förberedande process inför en stor och viktig förändring. Vid psykoterapeutiskt behandlande arbete är jag som grundutbildad alltid under handledning av legitimerad psykoterapeut.

HR


Inom triangeln HR tar jag mig an uppdrag på alla organisatoriska nivåer i alla typer av verksamheter. Jag utformar individuella utvecklingsprogram för medarbetare och ledare och jobbar med utveckling av grupper och team. Jag utför kris- och avlastningssamtal enskilt eller i grupp. Process- och kvalitetsarbete, arbetsmiljö och rehabilitering,  kompetensutveckling, avveckling och omställning är andra områden jag är van att navigera inom.Tänk på att du som arbetsgivare kan erbjuda kost- och livsstilstrådgivning skattefritt till dina medarbetare, både som individuell rådgivning och som kursaktivitet för hela personalen.


EM Karlsmyr AB i sociala medier

076 321 11 19