Om

Om Eva Karlsmyr


Personalvetare (1996)


Magister i ledarskap (2012)


Grundläggande behörighet (steg 1) som terapeut inom kognitiv beteendeterapi, KBT (2013)


Certificate of Proficiency in English (2016)


Cert. PI Kostrådgivare/Nutrition Coach (2017)


Motiverande samtal, MI (2017)


Mentaliseringsbaserad terapi för ungdomar, MBT-A (2018)


Cert. FMI Funktionsmedicinsk Terapeut/Functional Medicine Practitioner (2018)


Företaget grundades 2013 av mig som har mångårig erfarenhet av operativt och strategiskt HR-arbete inom både statlig och privat verksamhet. Jag är personalvetare (1996) med en magister i ledarskap (2012) och är certifierad användare av ThomasSystemet (1997). Jag är utbildad i kognitiv beteendeterapi, har grundläggande behörighet (steg 1) som KBT-terapeut (2013), är utbildad i MI (2017), är Cert. PI Kostrådgivare (2017) och Cert. FMI Funktionsmedicinsk terapeut (2018).


Jag kombinerar i verksamheten min breda HR-kompetens med kompetens inom samtal,  KBT och hälsa för uppdrag i organisationer och med privatpersoner. I detta innefattas även uppdrag som kurator och handledare inom vård och skola. Utveckling i organisationer handlar för mig om individers förutsättningar och möjligheter att göra ett bra jobb och må bra oavsett om rollen är ledare eller medarbetare, men också om hur grupper och processer i organisationen fungerar och vad som kan göras annorlunda och bättre.


Jag ser fysisk och psykisk hälsa utifrån ett holistiskt och funktionellt perspektiv och brinner extra för frågor kring hälsa och ohälsa i spänningsfältet mellan vårdsektorns engagemang och arbetsgivares och individers ansvar. Hur vi mår påverkar i mycket stor grad vår möjlighet att prestera för att nå både egna och organisatoriska mål och jag ser långsiktighet, kommunikation och förtroende som viktiga grundpelare i arbetet med detta.


Utanför arbetet är jag mamma till två unga vuxna och har erfarenhet av vad livet kan innebära vid kronisk sjukdom i både mot och medgång. Både min egen och familjens pågående hälsoresa har påverkat mina yrkes- och utbildningsval och ger fortsatt kraft och inspiration i arbetet med att vägleda andra i liknande situation.


Några av mina tidigare arbetsgivare, samarbetspartners och uppdragsgivare är:


NÅGRA ORD FRÅN

UPPDRAGSGIVARE

Eva har varit ett nöje att ha med i det psykosociala teamet med sin professionalism och personlighet. Vi anlitar henne utan tvekan igen, och hade gärna sett henne som en permanent medlem i teamet.


Lena Olsson, Verksamhetssamordnare

Ingrid Bengtsson, KBT-terapeut

Hälsovalet i Sverige AB


EM Karlsmyr AB i sociala medier

076 321 11 19